Export do Krameria

Kramerius vyžaduje

original file:
 • PDF soubor s ePublikací
image source file:
 
 • hlavní náhled na ePublikaci
 • preview file a thumbnail file jsou generováný za běhu pomocí image server
 • soubor je formátu jpeg2000
preview file:
 • Kramerius potřebuje alespoň jeden obrázek k zobrazení
 • uživatel na něj v Krameriovi klikne
 • ... a Kramerius zpřístupní hlavní PDF s ePublikací

Note

preview file je generován na požádání přes image server. FOXML soubor obsahuje linku na image server.

thumbnail file:
 • Kramerius soubor používá jaho náhled

Note

soubor je generován stejně jako preview file přes image server.

FOXML file:
 • soubor ve formátu FOXML
 • obsahuje všechny informace o zobrazovaných souborech
 • obsahuje všechny informace o samotné ePublikaci
 • obsahuje linky na original file, preview file, thumbnail file
 • obsahuje všechny informace o umístění zobrazení ePublikace. Jinak řečeno, obsahuje informace o stromu uložení ePublikace v Krameriovi

Note

Každý balíček má své UUID. Adresář s importními daty je podle něj pojmenovaný. Stejně tak i FOXML soubor.

Struktura datového balíčku

Archiv obsahuje datové balíčky připravené k importu:

jan@jan-XPS-L421X:~/$ tree e65d9072-2c9b-11e5-99fd-b8763f0a3d61
e65d9072-2c9b-11e5-99fd-b8763f0a3d61
├── edeposit-url.txt
├── e65d9072-2c9b-11e5-99fd-b8763f0a3d61.xml
└── first-page
  ├── filename
  ├── mimetype
  └── robotandbaby_001.jp2

1 directory, 5 files

jednotlivé soubory a adresáře:

e65d9072-2c9b-11e5-99fd-b8763f0a3d61.xml FOXML soubor
edeposit-url.txt soubor s odkazem do aplikace eDeposit
first-page náhled první strany

Note

Kramerius dostane jen FOXML soubor. Celý balíček bude uložen v archivu. Přes něj může Kramerius získat další části balíčku.

Externí odkazy ve FOXML

Umístění ePublikace v Krameriovi je popsáné v sekci RelsExt.

Tato sekce musí obsahovat celou cestu k ePublikaci v Krameriovi. Všechny nové větve stromu (cesta k ePublikaci) Kramerius vygeneruje.

Uložení dat

edeposit storage:
 
 • poskytuje všechny originály ePublikací
 • poskytuje náhled první strany pro image server. Ten z něj generuje náhledy.
 • poskytuje archiv dat, která byla importována do Krameria
kramerius server:
 
 • na tomto serveru jsou uloženy FOXML soubory k importu

Průběh exportu

 1. eDeposit Plone aplikace připraví data pro export do Krameria viz Vytvoření žádosti o export
 2. eDeposit Plone aplikace volá AMQP službu k exportu do Krameria - a poskytne informace k vytvoření FOXML viz Odeslání žádosti o export
 3. edeposit.amqp.kramerius převede MARCXML data do MODS pomocí AMQP služby edeposit.amqp.marcxml2mods
 4. edeposit.amqp.kramerius vytvoří FOXML soubor a celý importní balíček viz Importní balíček
 5. edeposit.amqp.kramerius odešle importní balíček do archivu storage serveru přes AMQP protokol
 6. edeposit.amqp.kramerius zkopíruje importní balíček na Kramerius server viz Uložení dat k importu do Krameria
 7. edeposit.amqp.kramerius volá REST API na Kramerius server - aplikace spustí na Kramerius server proces importu
 8. edeposit.amqp.kramerius kontroluje stav importu - aplikace se pravidelně dotazuje na Kramerius server jak proces importu probíhá
 9. edeposit.amqp.kramerius smaže data k importu - jakmile proces importu úspěšně skončí viz Smazání importovaných dat v Krameriovi
 10. edeposit.amqp.kramerius posílá zprávu s odpovědí - odesílá jí do aplikace RabbitMQ přes AMQP protokol.

Omezení procesu importu

eDeposit může v Krameriovi nastarovat jen jeden proces importu. Poté co proces importu skončí, může nastarovat další.

Data v importním adresáři na serveru Kramerius mohou být uložena tak jak budou přicházet všechna. Čekají na spuštění odpovídajícího importu.